วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

The worship Group

(Post By Pantila kunlachart )

1 พื้นฟ้าสวรรค์ ประกาศพระบารมีพระเจ้า- worship

2 แสงพระเยซู- worship

3 องค์พระเจ้า องค์สันติราช - worship

5 พระเยซู เราน้อมรับพระองค์ - worship

7 พระผู้เล้าโลมลงมา - worship

8 ชาวโลกทั้งหลาย- worship

9 จิตใจข้ายกย่องพระองค์- worship

19 พระเจ้าเที่ยงแท้- worship

24 ยกมือของท่าน- worship

29 แท่นบูชาภายในดวงใจ- worship

31 ให้พระนามพระองค์ได้สรรเสริญ- worship

32 เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ- worship

35 ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์- worship

36 สรรพสิ่งสรรเสริญพระองค์- worship

38 พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของข้า- worship

42 ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู- worship

55 สาธุการพระนามของพระเจ้า- worship

60 โฮซันนา- worship

61 ความรักของพระเจ้า- worship

65 เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า- worship

66 พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ- worship

69 เราจะร้อง- worship

70 สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ- worship

71 เรายินดี เราเปรมปรีย์- worship

77 ขอพระเจ้าสดับ- worship

90 พระเจ้า ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต- worship

91 พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้- worship

94 เมื่อพวกเราชุมนุมกัน- worship


ฟังเพลงคริสเตียน :: ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอด
ฟังเพลงคริสเตียน :: ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน
ฟังเพลงคริสเตียน :: เราบัญชาเจ้า
ฟังเพลงคริสเตียน :: ชูใจของคุณ
ฟังเพลงคริสเตียน :: เยโฮวาห์ ยีเรห์
ฟังเพลงคริสเตียน :: ไฟ ไฟ ไฟ
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์มาช่วยข้า
ฟังเพลงคริสเตียน :: นมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระสิริ
ฟังเพลงคริสเตียน :: เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
ฟังเพลงคริสเตียน :: Glory
ฟังเพลงคริสเตียน :: ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก (พระองค์ทรงบังเกิดโลกจงยินดี)
ฟังเพลงคริสเตียน :: ยามราตรี ศรีหรรษา
ฟังเพลงคริสเตียน :: สุขสันต์วันคริสตมาส
ฟังเพลงคริสเตียน :: มาฟังเพลง
ฟังเพลงคริสเตียน :: ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระกุมารน้อยในรางหญ้า
ฟังเพลงคริสเตียน :: เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
ฟังเพลงคริสเตียน :: คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง
ฟังเพลงคริสเตียน :: จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
ฟังเพลงคริสเตียน :: ความสุขวันคริสตมาส
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ
ฟังเพลงคริสเตียน :: แด่พระเจ้าผู้สมควรสรรเสริญ
ฟังเพลงคริสเตียน :: ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู
ฟังเพลงคริสเตียน :: กองทัพพระคริสต์
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเจ้าเป็นความรัก
ฟังเพลงคริสเตียน :: องค์พระเจ้า สันติราช
ฟังเพลงคริสเตียน :: ข้ายอมทุกสิ่ง
ฟังเพลงคริสเตียน :: โอ้ อิสราเอล
ฟังเพลงคริสเตียน :: เป้าหมายสูงสุด
ฟังเพลงคริสเตียน :: ในเวลาของพระคริสต์
ฟังเพลงคริสเตียน :: จิตวิญญาณข้ากระหาย
ฟังเพลงคริสเตียน :: จงมีความเชื่อ
ฟังเพลงคริสเตียน :: โกละโกธา
ฟังเพลงคริสเตียน :: อย่ากลัวเลย
ฟังเพลงคริสเตียน :: เมื่อพวกเราชุมนุมกัน
ฟังเพลงคริสเตียน :: ความรักมั่นคง
ฟังเพลงคริสเตียน :: ข้ามอบถวายทั้งกายใจพลีบูชา
ฟังเพลงคริสเตียน :: ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา
ฟังเพลงคริสเตียน :: โลหิตพระคริสต์
ฟังเพลงคริสเตียน :: ข้าจะยกพระนาม
ฟังเพลงคริสเตียน :: จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเจ้ารักคุณและฉัน
ฟังเพลงคริสเตียน :: ท่ามกลางเหมันต์เยือกเย็น
ฟังเพลงคริสเตียน :: เชิญเถิดเจ้าข้าอิมมานูเอล
ฟังเพลงคริสเตียน :: เปี่ยมรัก
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระองค์ทรงเป็นกำลังใจ
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง
ฟังเพลงคริสเตียน :: ทุกคืนวันเฝ้ารอขอเคียงใกล้
ฟังเพลงคริสเตียน :: เพลงแห่งรัก
ฟังเพลงคริสเตียน :: เรากราบนมัสการ -YFC
ฟังเพลงคริสเตียน :: ขอร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ฟังเพลงคริสเตียน :: เราประกาศพระนาม
ฟังเพลงคริสเตียน :: สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า
ฟังเพลงคริสเตียน :: ให้เรามาร้องสรรเสริญพระเจ้า - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: เปลี่ยนใจของข้า - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: บ้านหลังนี้ - Boy Peacemaker
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเยซูบุตรพระเจ้า
ฟังเพลงคริสเตียน :: องค์ผู้ทรงพระชนม์
ฟังเพลงคริสเตียน :: องค์พระวิญญาณ
ฟังเพลงคริสเตียน :: โปรดนำทาง
ฟังเพลงคริสเตียน :: ลำธาร - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: แบ่งความรัก - บอย โกสิยพงศ์
ฟังเพลงคริสเตียน :: อยู่ในพระทัยพระองค์
ฟังเพลงคริสเตียน :: จะมี - ปุ๊ อัญชลี
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระบิดา - บอย โกสิยพงศ์
ฟังเพลงคริสเตียน :: น้ำแห่งชีวิต - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: สัมผัสใจ -YFC
ฟังเพลงคริสเตียน :: เราเชื่อในพระเยซู - ทีมนมัสการ Hope
ฟังเพลงคริสเตียน :: องค์พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมา
ฟังเพลงคริสเตียน :: ฉันจะสรรเสริญ
ฟังเพลงคริสเตียน :: ในพระนิเวศน์พระองค์
ฟังเพลงคริสเตียน :: แด่พระองค์ที่ข้ารัก - ทีมนมัสการ Hope
ฟังเพลงคริสเตียน :: ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเยซูเข้าใจ - CMS-YFC
ฟังเพลงคริสเตียน :: ทุกวันเวลา - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: เราขอนมัสการพระองค์ - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: เรามาเต้นรำในบ้านหลังนี้ - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: เวลาของเอลิชา - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: ดวงใจของข้า - บงกช ฮัดซัน
ฟังเพลงคริสเตียน :: เราพึ่งพาพระองค์ - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: โปรดเจิมเรา - Footprint
ฟังเพลงคริสเตียน :: อีกครั้ง - The Time of Worship
ฟังเพลงคริสเตียน :: มา...เชิญมานมัสการ - The Time of Worship
ฟังเพลงคริสเตียน :: มีสหายเลิศคือพระเยซู - โจเซฟ สไครเวน
ฟังเพลงคริสเตียน :: ลูกเชื่อในพระองค์ - Way of the Cross
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเยซูเป็นกำลัง - ชัช I-ZAX
ฟังเพลงคริสเตียน :: รักพระเยซู - อัญชลี จงคดีกิจ
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน
ฟังเพลงคริสเตียน :: เพลงเพื่อเธอ - Young Grace#2
ฟังเพลงคริสเตียน :: เราจะเปล่งเสียงโมทนา
ฟังเพลงคริสเตียน :: ฉันเป็นที่รักยิ่ง - Touch of Love 2
ฟังเพลงคริสเตียน :: จะเอามือวางที่ใจ
ฟังเพลงคริสเตียน :: ฉันอยู่ตรงนี้ - Color Songs
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระคุณพระเจ้า - Grace
ฟังเพลงคริสเตียน :: อธิษฐานด้วยสุดใจ - The Living Stone Music
ฟังเพลงคริสเตียน :: ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาให้หาย - นคร เวชสุภาพร
ฟังเพลงคริสเตียน :: ไม่มีใครเหมือนพระองค์ - The Living Stone Music
ฟังเพลงคริสเตียน :: ประทับอยู่ - The Living Stone Music
ฟังเพลงคริสเตียน :: ชีวิตนิ้ข้าฯขอมอบถวายแด่พระเจ้า - The Living Stone Music
ฟังเพลงคริสเตียน :: ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป - The Living Stone Music
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเจ้าดี - The Living Stone Music
ฟังเพลงคริสเตียน :: เด็ก - อัญชลี จงคดีกิจ
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระองค์ทรงสมควร - The Living Stone Music
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเจ้าทรงเลี้ยงดู - The Living Stone Music
ฟังเพลงคริสเตียน :: พักพิงในพระเจ้า - ไก่
ฟังเพลงคริสเตียน :: เราสรรเสริญพระนามพระเยซู - The Living Stone Music
ฟังเพลงคริสเตียน :: ยามราตรีศรีหรรษา - คาเรน คล่องตรวจโรค
ฟังเพลงคริสเตียน :: ขอเชิญท่านผู้วางใจ
ฟังเพลงคริสเตียน :: องค์พระกุมารน้อย - เอมี่ ศิริพร ปัญญางาม
ฟังเพลงคริสเตียน :: โนเอล Noel Noel Angel's Song - คาเรน คล่องตรวจโรค
ฟังเพลงคริสเตียน :: พระเยซู พระศิริ พระเจ้า
ฟังเพลงคริสเตียน :: โอ้ข้ารักพระเยซู
ฟังเพลงคริสเตียน :: ข้าจะวางใจ และไม่กลัวเลย
ฟังเพลงคริสเตียน :: ขอพระเยซูโปรดนำหน้า
ฟังเพลงคริสเตียน :: รักแท้
ฟังเพลงคริสเตียน :: ทางเดียว
ฟังเพลงคริสเตียน :: รอคอยในพระองค์
ฟังเพลงคริสเตียน :: ยังมีตะวัน
ฟังเพลงคริสเตียน :: โอ้พระเยซูพระผู้ใจดี - Way of the Cross
ฟังเพลงคริสเตียน :: เวลานี้

ไม่มีความคิดเห็น: