วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

worship

องค์สันติราชong-sun-ti-rart - Worship Night #4

เราประกาศพระนาม - Christian colour song

Crisathaen 6 - ใจสมานชูใจของคุณ -

ชื่นชมยินดี -

ข้าจะวางใจ และไม่กลัวเลย -

ดวงใจข้าเผาผลาญ -

ชีวีอยู่ในพระองค์ -

มาเชิญมาร้องเพลง -

ตั้งแต่ดวงตัวันเบิกฟ้า -

เวลานี้ เราจะถ่อมตัวลง.wma -

ชำระใจของข้า -

วิญญาณข้า -

ความรักมั่นคง -

ขอร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า - Christian colour songข้าไม่รู้ว่าเหตุใด -

ชิดกางเขน -

ดวงใจของข้า -

วันเวลาที่เปลี่ยนไปTrack no 01 -

ความสุขภายในใจ -

โกละโกธา -

ถวายเกียรติพระเจ้า -

ฉนมีชิวิตอยู่ตราบใด -

076-ข้าฯขอบพระคุณ.mp3 -

ตั้งแต่วันนั้นที่ข้าพบพระองค์ -

ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู -

ข้ารักพระองค์สุดใจ -

เพื่อช่วยเรา -

จะบอกว่า.mp3 -

ขอเพียงสักคน.mp3 -

ไม่มีความคิดเห็น: